اصطلاح /Idiom

اصطلاحات Top and Bottom

لازمه بگم power pointe ؟ خوب باشه نمی گم ...نیشخند

compress شده با اجازتون !

                                                Download

/ 0 نظر / 10 بازدید