جمله های قشنگ از...

" All words are pegs to hang ideas on. "   

(( کلمات بسان میخ هایی هستند که ما افکارمان را به آنها می آویزیم. ))

 Henry ward Beecher,Proverbs from Plymouth Pulpit

/ 0 نظر / 64 بازدید